piektdiena, 2018. gada 16. novembris

Mt.7:24

Ikvienu, kas šos Manus vārdus dzird un dara, to Es līdzināšu kādam gudram vīram, kas savu namu uztaisījis uz klints kalna.