piektdiena, 2018. gada 23. novembris

Ap.d.4:31

Pēc lūgšanas tā vieta pakustinājās, kur tie bija sapulcējušies; un tie visi tapa Svētā Gara pilni un runāja Dieva vārdu ar drošību.