svētdiena, 2018. gada 4. novembris

.5.Moz.6:5

Tev To Kungu, savu Dievu, būs mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka.