trešdiena, 2018. gada 21. novembris

1.Tes.4:6

Neviens savam brālim pāri nedara, nedz mantas dēļ to piekrāpj kādā darīšanā, jo Tas Kungs ir atriebējs par visu to.