trešdiena, 2018. gada 28. novembris

1.Ķēn.8:29

Lai tavas acis stāv atvērtas dienām naktīm pār šo namu, pār šo vietu, par ko tu esi sacījis: mans vārds lai tur ir.