trešdiena, 2018. gada 7. novembris

1.Jņ.5:3

Šī ir Tā Dieva mīlestība, ka mēs Viņa baušļus turam, un Viņa baušļi nav grūti.