ceturtdiena, 2018. gada 4. oktobris

Ef.4:31-32

Ikviens rūgtums un dusmība un bardzība un brēkšana un zaimošana līdz ar visu ļaunumu lai ir tālu nost no jums. Bet esiet cits pret citu laipnīgi, sirds žēlīgi, cits par citu apžēlodamies, it kā arī Dievs iekš Kristus ir apžēlojies par jums.