pirmdiena, 2018. gada 8. oktobris

Ef.4:3

Čakli būdami, sargāt gara vienprātību caur miera saiti.