piektdiena, 2018. gada 5. oktobris

2.Tes.3:16

Pats tas miera Kungs lai jums dod mieru vienmēr un visādi. Tas Kungs lai ir ar jums visiem.