svētdiena, 2018. gada 7. oktobris

2.Pēt.3:15

Turiet mūsu Kunga lēnprātību par glābšanu.