piektdiena, 2018. gada 14. septembris

Ps.17:7

Parādi brīnišķi savu žēlastību, tu, kas glābi no pretiniekiem tos, kas tvērās pie tavas labās rokas.