svētdiena, 2018. gada 30. septembris

Ps 118:5

No bēdām es To Kungu piesaucu, un Tas Kungs mani paklausīja plašā vietā.