svētdiena, 2018. gada 16. septembris

Jņ.16:22

Jūs tagad esat noskumuši, bet Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds līksmosies, un jūsu prieku neviens no jums neatņems.