trešdiena, 2018. gada 5. septembris

Gal.4:6

Kad nu jūs esat bērni, tad Dievs sava Dēla Garu ir sūtījis jūsu sirdīs, tas sauc: Abba, Tēvs!