pirmdiena, 2018. gada 17. septembris

Atkl.1:5-6

Kas mūs ir mīlējis un mūs mazgājis no mūsu grēkiem ar Savām asinīm, un mūs darījis par ķēniņiem un priesteriem Savam Dievam un Tēvam: Viņam lai ir gods un vara mūžīgi mūžam!