pirmdiena, 2018. gada 24. septembris

5.Moz.30:9

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi bagāti svētīs visā tavā roku darbā.