piektdiena, 2018. gada 7. septembris

1.Jņ.3:18

Lai mēs nemīlējam ar vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību.