trešdiena, 2018. gada 12. septembris

1.Jņ.2:12

Es jums rakstu, bērniņi, jo grēki jums top piedoti Viņa Vārda dēļ.