piektdiena, 2018. gada 10. augusts

Mt.28:18-20

Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejat un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami Tā Tēva un Tā Dēla un Tā Svētā Gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.