ceturtdiena, 2018. gada 23. augusts

Mt.18:20

Kur divi vai trīs ir sapulcināti Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.