trešdiena, 2018. gada 22. augusts

Kol.1:3

Mēs pateicamies mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievam un Tēvam vienmēr par jums lūgdami.