svētdiena, 2018. gada 5. augusts

Jes.56:7

Mans nams taps nosaukts lūgšanas nams visām tautām.