trešdiena, 2018. gada 15. augusts

Atkl.1:8

Es esmu Tas A un Tas O, Tas Iesākums un Tas Gals, saka Tas Kungs Dievs, kas ir un kas bijis un kas nāk, Tas Visuvaldītājs.