ceturtdiena, 2018. gada 9. augusts

5.Moz.5:33

Pa ikkatru ceļu, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, jums pavēl, jums būs staigāt.