ceturtdiena, 2018. gada 16. augusts

2.Tim.2:7

Tas Kungs tev dod saprašanu visās lietās.