piektdiena, 2018. gada 3. augusts

2.Tim.2:13

Ja mēs esam neuzticami, viņš paliek uzticams, viņš sevi pašu nevar aizliegt.