piektdiena, 2018. gada 31. augusts

1.Sam.3:4

Tas Kungs Samuēli sauca, un šis sacīja: redzi, še es esmu.