pirmdiena, 2018. gada 9. jūlijs

Ps.37:28

Tas Kungs mīl tiesu.