trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs

Lk.19:37

Viss mācekļu pulks iesāka Dievu priecīgi teikt ar skaņu balsi par visiem tiem brīnumiem, ko tie bija redzējuši.