svētdiena, 2018. gada 15. jūlijs

Jes.25:5

Tu nospiedi svešo ļaužu trakumu; briesmīgo ļaužu dziesma apklusa.