ceturtdiena, 2018. gada 12. jūlijs

Jes.11:2

Uz tā dusēs Tā Kunga Gars, gudrības un saprašanas Gars, padoma un stipruma Gars, atzīšanas un Dieva bijāšanas Gars.