ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs

Ps.67:2-3

Lai Dievs par mums apžēlojās un mūs svētī, lai viņš apgaismo savu vaigu pār mums! Ka virs zemes tavs ceļš top zināms, starp visiem pagāniem tava pestīšana.