pirmdiena, 2018. gada 11. jūnijs

Mt.21:22

Visu, ko jūs savā lūgšanā lūgsiet ticēdami, to jūs dabūsiet.