svētdiena, 2018. gada 24. jūnijs

Jņ.3:27

Cilvēks nekā nevar ņemties, ja tas viņam nav dots no debesīm.