piektdiena, 2018. gada 8. jūnijs

Jņ.10:3

Viņš savas avis sauc pie vārda un tās izved.