piektdiena, 2018. gada 15. jūnijs

Jes.53:5

Viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ sagrauzts.