piektdiena, 2018. gada 29. jūnijs

1.Tim.1:15

Tas ir; patiesīgs un augsti pieņemams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē grēciniekus izglābt, starp kuriem es esmu tas lielākais.