ceturtdiena, 2018. gada 7. jūnijs

1.Moz.50:20

Jūs gan esat ļaunu pret mani domājuši, bet Dievs to par labu ir nodomājis.