trešdiena, 2018. gada 23. maijs

Sal.pam.16:32

Lēnprātīgais ir labāks nekā stiprais; un kas sevi pašu valda, labāks nekā, kas pilsētu ieņem.