otrdiena, 2018. gada 15. maijs

Ps.98:1

Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo viņš dara brīnumus.