trešdiena, 2018. gada 30. maijs

Ps.103:22

Teiciet To Kungu, visi viņa darbi visās vietās, kur viņš valda. Teici To Kungu, mana dvēsele.