ceturtdiena, 2018. gada 17. maijs

Lk.18:13-14

Tas muitnieks no tālienes stāvēdams negribēja nedz savas acis pacelt uz debesīm, bet sita pie savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs! Es jums saku: šis nogāja savā namā taisnots.