piektdiena, 2018. gada 4. maijs

Joēla 2:13

Viņš ir laipnīgs un sirdsžēlīgs, lēnprātīgs un no lielas žēlastības.