svētdiena, 2018. gada 27. maijs

Jer.51:50

Pieminiet To Kungu tālā zemē un turat Jeruzālemi savā sirdī.