sestdiena, 2018. gada 26. maijs

Gal.5:13

Jūs uz svabadību esat aicināti; tikai ne uz tādu svabadību, ka miesai ir vaļa; bet kalpojiet cits citam mīlestībā.