pirmdiena, 2018. gada 30. aprīlis

Rom.5:8

Dievs savu mīlestību uz mums parāda, ka Kristus par mums ir nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki.