trešdiena, 2018. gada 11. aprīlis

Ps.89:9

Kungs, Dievs Cebaot, kas ir tāds kā tu, tāds varens, ak Kungs! Un tava patiesība ir ap tevi.