trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis

Ps.127:3

Redzi, bērni ir manta no Tā Kunga.