piektdiena, 2018. gada 27. aprīlis

Ps.103:2

Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev laba darījis.