piektdiena, 2018. gada 6. aprīlis

Mk.16:9-10

Pirmajā nedēļas dienā it agri, tad Viņš parādījās papriekš Marijai Madaļai, no kuras Viņš septiņus velnus bija izdzinis. Šī gāja un pasludināja tiem mācekļiem, kas bija noskumuši un raudāja.